Techniek

van de Botgroeistimulator

Cellen voor botgroei stimuleren

De techniek achter de Ossatec Botgroeistimulator is gebaseerd op de zogeheten piëzo-elektrische eigenschappen van het bot, die ervoor zorgen dat nieuwe cellen voor botgroei aangemaakt kunnen worden. Raakt de botgroei verstoord – bijvoorbeeld doordat u iets gebroken heeft– dan is het mogelijk deze met elektrische impulsen te stimuleren. Daarbij zijn drie soorten cellen van belang:

  • de vrij beweeglijke osteoblasten die zorgen voor de opbouw van het bot
  • de vrij beweeglijke osteoclasten die zorgen voor de afbraak van het bot
  • de cellen die ontstaan uit het osteoblastische proces, de zogeheten osteocyten

Celcommunicatie bij een botbreuk

Deze drie soorten cellen vormen in het bot een chemisch en elektrisch netwerk. Zo communiceren ze met elkaar. Zodra een bot verbuigt of breekt, worden de osteocyten gestimuleerd en komen er groeifactoren (IGF's) vrij die het evenwicht tussen osteoblasten en osteoclasten beïnvloeden. Als dit natuurlijke mechanisme verstoord is, genezen fracturen langzaam of helemaal niet meer.

Celaanmaak in de fractuur

De Ossatec Botgroeistimulator creëert een elektromagnetisch veld. Hierdoor worden op de plaats van de fractuur lichaamseigen signalen nagebootst. Deze signalen brengen het verstoorde evenwicht tussen osteoblasten en osteoclasten weer in balans. Gevolg: de aanmaak van nieuwe cellen wordt gestimuleerd en de breuk geneest, zonder dat er een operatie aan te pas komt.

Sneller genezen van een botbreuk

Op voorschrift van medisch specialisten behandelde Ossatec inmiddels ruim vijfduizend patiënten met delayed unions of non-unions. In ongeveer 90% van de gevallen was de Botgroeistimulator effectief. De patiënten genazen gemiddeld binnen slechts 12,7 weken. Niet voor niets worden in de Verenigde Staten botbreuken regelmatig behandeld via botgroeistimulatie. De rest van de wereld volgt in hoog tempo.

Meer informatie